041 505 5632

Uusrenesanssitalon laajennus Oulun Kuusiluodossa

Asiakkaan kertomaa

Ostimme Kuusiluodossa sijaitsevan v. 1887 rakennetun tunnelmallisen hirsirunkoisen talon yhtiömuotoisesta kolmen asunnon idyllisestä pihapiiristä vuonna 1996. Kahdelle hengelle tilaa oli hyvin ja tulevaisuuden laajenemistarpeisiin oli vielä reservinä kylmä ullakko ja 1960-luvulla rakennettu pieni kylmä kuisti, jonka tilalle olisi mahdollista rakentaa sauna- ja pesutilat.

Perheemme kasvettua aloimme tarvita lisää tilaa ja parannusta asuttavuuteen. Uudet märkätilat halusimme saada hirsirungon ulkopuolelle vanhan kuistin tilalle uuteen kuistilaajennukseen. Vintin halusimme muuttaa kokonaan lämpimäksi tilaksi. Koska tontin rakennusoikeus oli jo käytetty, taloyhtiömme haki asuntojen lisälaajennuksille rakennusoikeutta asemakaavan muutoksella. Asemakaavan vahvistuttua suunnitelmieni mukainen vanhaan miljööseen sovitettu kuistilaajennus ja lämmin ullakko sai rakennusluvan.Tarvitsimme toteuttajaksi tekijän jolla olisi tietotaitoa, ymmärrystä ja näkemystä vanhojen rakennusten korjaamisesta, kokemusta arkkitehdin kanssa toimimisesta ja halua ja taitoa myös uudisrakentamiseen. Pyysin Restentin Ramia ja Jannea käymään katsomasssa paikkaa ja antamaan arviota ullakon ja laajennuksen teosta. Restentin vakuuttava ja innostunut suhtautuminen projektiin, kokemus ja muualta kuullut myönteiset arviot kannustivat pestaamaan heidät työhön, joka suunniteltiin toteutettavaksi vaiheittain.

Remontin ensimmäinen vaihe oli ullakon rakenteellinen muutos. Matalan ullakon lähtötilanne oli haastava, koska kattotuolien kitapuut eli vaakaorret olivat silmien korkeudella. Niiden poissaamiseksi tuoleja jouduttiin vahvistamaan ja yläkolmioita jäykistämään.

Konttien eli vinotukien alta poistettiin vanhat epämääräiset jalasorret tukemalla kontit uusille välipohjapalkeille. Näin vintin lattiatila saatiin jatkumaan vapaana ulkoseinille asti. Pitkä jänneväli olohuoneen yllä teetti rakennesuunnitelmien mukaisesti tiheän palkiston välipohjaan. Ramin ja Jannen idea oli käyttää päätyikkunaa työmaan kulkuaukkona, jotta asuminen alakerrassa olisi mahdollisimman häiriötöntä.

Entisen merenpohjan savimaalle perustettu hirsirunko oli toistasataavuotisen elonsa aikana hakenut paikkansa hieman kallelleen ja kaarelle taipuen. Vintin kattopintojen paneeliverhousten teko oli Restentiltä taidonnäyte jossa talon muoto oli huomioitu. Luotisuora päätyjen väliin olisi vienyt keskialueen korkeudesta senttejä pois. Harkitulla silmällä aavistuksen kaarelle linjattu verhous myötäilee luontevasti talon piirteitä. Vaikutuksen teki viimeistään vastakkaisten lappeiden paneelien saumaton istuttaminen harjalle ilman listaa.

Restent asensi vintille lapeikkunan varatieksi ja teki suunnitelmani mukaisen kattolyhdyn, jolla matalan katon alle saatiin lisää valoa ja tilan tuntua. Matalat vanhat haukkaikkunoiden pokat jätettiin sisältä katsoen näkyviin lämpölasin taakse ja tontin rajan vastaisen päädyn vanha ruutupoka museoitiin palolasin taakse. Restentin luottouunimestari Mikko Nylander kävi korjaamassa pönttöuunistamme irronneen tiilen paikalleen ja rappaamassa vintin alkuperäisen veistoksellisen savuhormin uuteen uskoon.

Toinen vaihe oli uusi puurakenteinen kuisti, jossa sauna, pesuhuone ja erillis-wc ovat ikäänkuin omassa rakennuksessaan korkeassa vesikaton myötäisesti eristetyssä eteistilassa. Restent hoiti rakennustyöt pintakäsittelyjä ja kiintokalusteita vaille valmiiksi maatöistä lähtien, Ramin toimiessa rakennusvalvonnan hyväksymänä vastaavana työnjohtajana. Vain sokkelivalu, laatoitukset ja LVIS-työt tulivat eri tekijöiltä. Rami hoiti ahtaalla pihalla pohjatyöt näppärästi pienellä kaivinkoneella. Hän sai kiireisen kesäsesongin aikana tarvittavat koneet, hiekat ja betonivalut liippareineen aina ajoissa paikalle.

Restentin miehet huolehtivat ettei vedentulo taloon katkennut rakentamisen aikana vaikka vesijohto kulki työmaan poikki. Sovittu rakennustyö valmistui Ramin arvioimassa ajassa. Vaikka suunnitelmissani oli tavallisuudesta poikkeavia ratkaisuja ja tarkkaa detaljointia, ne hoituivat piirustusten mukaan. Pidin siitä että tekijöillä oli selvillä päivän tavoitteet, jotka kävimme aamuisissa keskusteluissa läpi. Rakentajilta tuli moneen kohtaan hyviä ideoita.

Kolmannessa vaiheessa Restent teki suunnitelmani mukaiset puiset portaat vintille, entisen wc-suihkun paikalle. Tältä kohdalta todettiin olevan järkevää uusia vanha rossipohja uudella selluvillarakenteella ja lautalattialla. Ammattimiehet tekivät niukkaan tilaan mahdollisimman hyväkulkuiseksi räätälöidyn portaan kaiteineen ja upottivat ylimmät askelmat nätisti osittain keittiön yläpuolen välipohjaan ilman että keittiön alkuperäistä kattopanelointia tarvitsi purkaa.

Tätä kirjoitettaessa viimeistelytyötä on vielä jäljellä, mutta näkyvissä on jo suuri parannus asuttavuuteen, arvokkaaseen vanhaan rakennukseen erinomaisesti totetutetulla työllä. Restentiltä saimme joustavasti koko monipuolisen ja vaativan paketin korjauksista uudisrakentamiseen, maatöistä sisäverhouksiin.

Asko Kilpeläinen, arkkitehti

Kuusiluoto restaurointi
Kuusiluoto restaurointi
Kuusiluoto restaurointi
Kuusiluoto restaurointi
Kuusiluoto restaurointi